Προσωπικό και διοίκηση

Μέλη Γενικής Συνέλευσης
1.  Καθηγητής Γιάννης Σταυρακάκης, Πρόεδρος του Τμήματος.
2.  Καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης
3.  Καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης
4.  Καθηγητής Θόδωρος Χατζηπαντελής
5.  Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Ανδρεάδης
6.  Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Δουράκης
7.  Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Πανταζόπουλος
8.  Επίκουρος Καθηγητής Vemund Aarbakke
9.  Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ανδρέου
10. Επίκουρος Καθηγητής Xριστόφορος Bερναρδάκης (σε αναστολή καθηκόντων)
11. Επίκουρος Καθηγητής Κάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος
12. Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Κιουπκιολής
13. Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Μαρκέτος
14. Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Παπαγεωργίου
15. Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Ροτζώκος
16. Επίκουρος Καθηγητής Άρης Στυλιανού
17. Λέκτορας Ευτυχία Τεπέρογλου

Γραμματέας του Τμήματος
Μαρίνα Γιαρέντη

Διοικητική-τεχνική υποστήριξη
Δήμητρα Καραΐσκου
Εφη Παπαδοπούλου

Βιβλιοθήκη
Παναγιώτα Γαϊτανίδου

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας
Δημήτρης Μηλώσης