Βιβλιοθήκη Τμήματος

Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2001 και συστεγάζεται µε τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ στο κτίριο της οδού Εγνατίας 46 (2ος όροφος). Η Βιβλιοθήκη δηµιουργήθηκε προκειµένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της πανεπιστηµιακής οινότητας στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστηµών.

Η κύρια συλλογή αποτελείται από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, τα οποία διαιρούνται στις εξής θεµατικές κατηγορίες: Πολιτική Επιστήµη, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήµες, Επικοινωνία-Μ.Μ.Ε. και ∆ίκαιο. Ιδιαίτερα σηµαντικό απόκτηµα για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελεί η ∆ωρεά Αριστόβουλου Μάνεση.

Η µηχανοργάνωση της συλλογής γίνεται µε βάση το ενιαίο για όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ ηλεκτρονικό πρόγραµµα Ηorizon. Οι χρήστες εξυπηρετούνται εντός της Βιβλιοθήκης, αλλά έχουν επίσης άµεση πρόσβαση στον κατάλογό της και σε πλήθος ηλεκτρονικών περιοδικών από το χώρο της πολιτικής επιστήµης µέσω Internet από τη σελίδα http://www.lib.auth.gr

Ο δανεισµός για τους φοιτητές γίνεται µε τη επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Από τον δανεισµό εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ), τα σπάνια βιβλία και τα βιβλία της ∆ωρεάς Αριστόβουλου Μάνεση. Οι φοιτητές του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών µε τη επίδειξη της ακαδημαικής ταυτότητας έχουν επίσης πρόσβαση σε όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά 9:00-19:30

Υπεύθυνος
Παναγιώτα Γαϊτανίδου

Διεύθυνση
Εγνατίας 46, 2ος όροφος

Τηλέφωνο
2310 996400

E-mail
pgaitan@polsci.auth.gr