Η Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική άσκηση για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι επίσημα θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ως επιλεγόμενο μάθημα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου σπουδών. Πραγματοποιείται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δηλαδή στους Δήμους περί την Θεσσαλονίκη καθώς και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης η χρηματοδότηση εξασφαλίζει μία αμοιβή για τον φοιτητή καθώς και ασφάλιση από ατύχημα από το ΙΚΑ.

Η τοποθέτηση σε φορείς γίνεται αποκλειστικά από το Τμήμα σε συννενόηση με τους φορείς ενώ πρακτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε φορείς (πάντα αυτοδιοικητικούς) εκτός Θεσσαλονίκης εφόσον εξασφαλιστεί η συναίνεση του φορέα.

Προυποθέσεις για την πραγματοποίηση είναι να υπάρχει χρηματοδότηση από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ) και να διατίθενται θέσεις από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές εργάζονται για περιορισμένο διάστημα σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να εξοικιωθούν με τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση και να αντιληφθούν τις συνθήκες ενός εργασιακού περιβάλλοντος

Παράλληλα πραγματοποιούν μία εργασία που συνήθως συνδέεται με την επικαιρότητα λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέματα εργασίας που έχουν κατά καιρούς επιλεγεί είναι η παρακολούθηση της προεκλογικής περιόδου, η παρακολούθηση της λειτουργίας των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, η παρακολούθηση θεσμών ενεργοποίησης πολιτών (π.χ. Τοπικά Συμβούλια Νέων) και θεσμών διαβούλευσης και επικοινωνίας της αυτοδιόκησης με τους πολίτες

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η πρακτική ολοκληρώνεται με την παρουσία του φοιτητή για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης στον φορέα πρακτικής. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης κάθε έτους είναι

1η περίοδος: Κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου
2η περίοδος: Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)
3η περίοδος: Κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου