Ανδρέου Γεώργιος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991956
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 15-17 Γραφείο διδασκόντων Κτίριο ΝΟΠΕ 1ος όροφος