Παπαγεωργίου Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991970
Ώρες Συνεργασίας: 
Σε άδεια κατά το χειμερινό εξάμηνο