Παπαγεωργίου Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991970
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 5-7 (Εγνατία), Πέμπτη 11-12 γραφείο διδασκόντων)