Στυλιανού Άρης

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991984
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 12-13 (Εγνατία) Τετάρτη 11-12 Γραφείο Διδασκόντων, ΝΟΠΕ (1ος όροφος)