Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991958
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Δευτέρα 17-18, Τρίτη 13:30-15:00 (γραφείο διδασκόντων)