Σκαμνάκης Αντώνης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310992068
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 14.30-16.30