Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη: 11-12, Γραφείο διδασκόντων, Τετάρτη: 11-12 (Εγνατία)