Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 11-12 (Γρ, διδασκόντων), Τετάρτη 11-12 (Εγνατία 46 3ος όρ.)