Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη, 11-12 (γραφείο διδασκόντων), Τετάρτη 11-12 (Εγνατία)