Μαρκάκη Ευαγγελία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991950
Ώρες Συνεργασίας: 
Δευτέρα 13.00-14.00