Διάφορα

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Ανακήρυξη υποψηφίων

  • Posted on: 13 December 2017

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2019

11/12: Ακύρωση απογευματινής ώρας συνεργασίας κ. Τεπέρογλου

  • Posted on: 11 December 2017

Η προγραμματισμένη ώρα συνεργασίας 17:00 με 18:00 ακυρώνεται σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου λόγω διοικητικών υποχρεώσεων της διδάσκουσας στο τμήμα.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 8 December 2017

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2019

Έγγραφο προς φοιτητικούς συλλόγους του Α.Π.Θ.

  • Posted on: 7 December 2017

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Πρυτανείας προς τους φοιτητικούς συλλόγους του Α.Π.Θ. σχετικά με την εκπροσώπηση των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Α.Π.Θ.

Εκλογή εκπροσώπου μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

  • Posted on: 29 November 2017

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, η οποία έγινε σήμερα 29/11/2017, ανακοίνωσαν την εκλογή του μοναδικού υποψηφίου κ. Αντώνη Παπαοικονόμου με ετήσια θητεία, από 01-12-2017.

Η Εφορευτική Επιτροπή
Γεωργιάδου Ελισάβετ
Μάττας Ανδρέας
Τσαρχόπουλος Παναγιώτης