Προπτυχιακά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

  • Posted on: 23 July 2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (κωδικός MIS: 5029932), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018, κωδ.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Νέα περίοδος αιτήσεων

  • Posted on: 17 July 2018

Tο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου η πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση που αποθήκευσαν προσωρινά.

Ανακοίνωση κ. Ανδρεάδη

  • Posted on: 16 July 2018

Οι βαθμολογίες του κ. Ανδρεάδη έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία.

Αν θέλετε να δείτε τα γραπτά σας ή αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, μπορείτε να έρθετε στο γραφείο του ή να τον καλέσετε στο 2310 991992 την Τρίτη 17/7, ώρες 17:00-18:30

Από τον διδάσκοντα

Ημερομηνία ορκωμοσίας και δικαιολογητικά

  • Posted on: 5 July 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών  που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο από το link) στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 09.07.2018 έως και Δευτέρα  16.07.2018, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 20/07/2018  και ώρα 11:00  π.μ., στην  Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Αντιστοίχιση μαθημάτων φοιτητών εκ μεταγραφής άλλων Τμημάτων

  • Posted on: 2 July 2018

Ο παρακάτω πίνακας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος περιλαμβάνει την αντιστοίχιση μαθημάτων που έχουν περάσει φοιτητές/ριες από μετεγγραφή ή που με άλλο τρόπο έχουν εγγραφεί στο Τμήμα έχοντας φοιτήσει σε άλλο ΑΕΙ. Ο πίνακας είναι αποκλειστικός και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται πιο κάτω:

Υποτροφίες ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2017-2018 (προθ. αιτήσεων 3/7)

  • Posted on: 25 June 2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

19/6: Εξέταση Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας (πέρα του Η' εξαμήνου) στις 18.30 (μισή ώρα αργότερα)

  • Posted on: 17 June 2018

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση της Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας για τους/τις πέρα του Η' εξαμήνου θα ξεκινήσει στις 18.30 (ως 20.30) την 19η Ιουνίου 2018 λόγω μετακίνησης του διδάσκοντος,

ο διδάσκων,

Α. Κιουπκιολής

Σελίδες