Προπτυχιακά

Επιτυχόντες μετεγγραφών: Εγγραφές 8/11-20/11

  • Posted on: 7 November 2017

Οι επιτυχόντες μετεγγραφών 2017-18 θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr απο 8  έως 20 Νοεμβρίου 2017 και να προσέλθουν στη γραμματεία ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κάθε μέρα 12:00-13:00 με εκτυπωμένες τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις αιτήσεις τους, στο διάστημα από 8 έως 20 Νοεμβρίου 2017.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6-7-8/11: Αναβολή μαθημάτων κ. Πανταζόπουλου

  • Posted on: 6 November 2017

Τα μαθήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακό), καθώς και οι ώρες συνεργασίας του κ. Πανταζόπουλου της τρέχουσας εβδομάδας (6-7-8/11) αναβάλλονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Θα ακολουθήσουν σύντομα ανακοινώσεις για την αναπλήρωσή τους.

Από τον διδάσκοντα

«Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα»: Αλλαγή προγράμματος μαθημάτων

  • Posted on: 27 October 2017

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα» διδάσκεται και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο. Οι φοιτητές (του Γ εξαμήνου) που πρόκειται να ασχοληθούν με θέμα μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου θα το παρακολουθήσουν τώρα (και κατά συνέπεια να το περιλάβουν στη δήλωση μαθημάτων) και οι φοιτητές που θα ασχοληθούν με θέμα μαθήματος του εαρινού εξαμήνου το εαρινό εξάμηνο (και κατά συνέπεια να το δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο). Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων (Ε και Ζ) που δεν το έχουν περάσει πρέπει επίσης να το δηλώσουν.

Επιλογή μαθήματος πραγματοποίησης εργασίας για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες"

  • Posted on: 25 October 2017

Σε σχέση με το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες", όπως γνωρίζετε, παράλληλα με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να συντάξουν, κατά το 2o έτος φοίτησής τους, επιστημονική εργασία σε ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ' ή Δ' εξαμήνου φοίτησης του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Αναβολή μαθήματος "Διοικητική οργάνωση του κράτους" της Παρασκευης 27/10

  • Posted on: 25 October 2017

Η παράδοση του μαθήματος "Διοικητική οργάνωση του κράτους" (Διδάσκων: Μαθιουδάκης) της Παρασκευης 27/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθει.

Από τον διδάσκοντα

Αναβολή για μαθήματα του καθ. κ. Μαργαρίτη

  • Posted on: 23 October 2017

Τα μαθήματα του κου Μαργαρίτη δεν θα διεξαχθούν την εβδομάδα από 23 ως 27 Οκτωβρίου και την εβδομάδα από 30 Οκτωβρίου ως 3 Νοεμβρίου.

Θα ξαναρχίσουν κανονικά από τις 6 Νοεμβρίου.

Αναπληρώσεις θα ανακοινωθούν.

Από τον διδάσκοντα

"Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή": Μεταφορά μαθήματος από 3/11 σε 25/10

  • Posted on: 23 October 2017

Την Παρασκευή 3/11/2017 δεν θα γίνει η παράδοση του μαθήματος λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε επιστημονική συνάντηση.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει προκαταβολικά την Τετάρτη 25/10/2017 ώρα 16:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο.

Τέλος, σημειώνεται ότι την Παρασκευή 27/10/2017 η παράδοση του μαθήματος θα γίνει κανονικά.

Από το διδάσκοντα

Σελίδες