Προπτυχιακά

Εγγραφές χειμερινού εξαμήνου

  • Posted on: 10 October 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 ορίζεται ως 31 Οκτωβρίου.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας http://sis.auth.gr

 

Πρακτική Άσκηση: Αποτελέσματα επιλογής περιόδου Νοέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

  • Posted on: 9 October 2017

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την κατανομή θέσεων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα του Α.Π.Θ. για την επικείμενη προγραμματική περίοδο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ",  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών είναι σε θέση να απασχολήσει μόλις 21 φοιτητές/τριες για την περίοδο πρακτικής πλήρους απασχόλησης με έναρξη 1 Νοεμβρίου 2017 και λήξη 31 Ιανουαρίου 2018.

Σχετικά με επόμενες περιόδους τηε πρακτικής θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα επιλογής με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σχετικά με το μάθημα Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες

  • Posted on: 6 October 2017

Οι φοιτητές  όλων των εξαμήνων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Αγγλική Γλώσσα για  Πολιτικούς Επιστήμονες, θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως τις 20 Οκτωβρίου.

Από τη Διδάσκουσα
Μακρίνα Ζαφείρη 

Εγγραφές των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού (Λήξη προθεσμίας 13/10)

  • Posted on: 6 October 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των παραπάνω κατηγοριών επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν από 4 μέχρι και 13 Οκτωβρίου 2017

Εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (λήξη προθεσμίας 12/10)

  • Posted on: 5 October 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των παραπάνω επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνουν από 5 μέχρι και 12 Οκτωβρίου 2017

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα επιλογής του καθ. κ. Μαργαρίτη "Η Ρωσική επανάσταση του 1917"

  • Posted on: 4 October 2017

Το μάθημα επιλογής του καθ. κ. Μαργαρίτη "ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1917" (κάθε Παρασκευή 09.00-12.00) θα γίνεται στην αίθουσα 212 στην 2ο όροφο του κτιρίου ΝΟΠΕ

Από τον διδάσκοντα

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ.

  • Posted on: 3 October 2017

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στο Σ.Ν.Ε.Γ. σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Γραμματεία του ΣΝΕΓ: τηλ. 99 7572

Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017-18

  • Posted on: 3 October 2017

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο αριθμ 164061/Ζ1/2-10-2017 που αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και που ορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης των αιτούντων για μετεγγραφή φοιτητών/τριών (Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017), για να ενημερωθείτε.

Πρακτικά αξιολόγησης έργου «ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

  • Posted on: 3 October 2017

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 80070/2017 στο πλαίσιο του έργου 94831 «ΕΔΒΜ45 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκαν ​στις  29/09/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα πρακτικά αξιολόγησης ​του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Έναρξη επιλεγόμενου μαθήματος "ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

  • Posted on: 3 October 2017

Οι παραδόσεοις του επιλεγόμενου μαθήματος "ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ" θα ξεκινήσουν κανονικά την Δευτέρα 09/10 και ώρα 14.00-17.00.

Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων φοιτη΄των είναι απαραίτητη γιατί θα υπάρξει ενημέρωση για τον προγραμματισμο του μαθήματος και τις ομάδες εργασιών.

Από την διδάσκουσα

Σελίδες