Προπτυχιακά

Εγγραφή πρωτοετών

  • Posted on: 5 September 2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ. έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής νέων φοιτητών στα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Δείτε την ανακοίνωση: http://www.dps.auth.gr/el/node/2904

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εξετάσεις για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

  • Posted on: 30 August 2017

Δείτε ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου

Λίστα υποψηφίων πτυχιούχων

  • Posted on: 19 July 2017

Οι παρακάτω φοιτητές πρόκειται να ορκιστούν στην επικείμενη ορκωνοσία. Αν υπάρχει κάποιος/α που δεν βρίσκεται στην λίστα και θεωρεί πως πρέπει να ορκιστεί θα πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με την Γραμματεία του Τμήματος:

Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων για την ορκωμοσία

  • Posted on: 6 July 2017

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που χρειάζονται βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων για την ορκωμοσία να προσέλθουν στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Εγνατία 46, 2ος όροφος) έως τις 21/07/2017.

Από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης

Γαιτανίδου Παναγιώτα

Διαδικασίες και ημερομηνία ορκωμοσίας

  • Posted on: 26 June 2017

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει 50 μαθήματα συνολικά (38 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) και να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματός τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 03.07.2017 έως και Παρασκευή 14.07.2017, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Αξιολόγηση μαθήματος "Θεωρία Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής"

  • Posted on: 14 June 2017

Όπως έχει γίνει γνωστό κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση του μαθήματος "Θεωρία Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής" βασίζεται αποκλειστικά στην εκπόνηση εργασιών που πραγματοποιούνται στην διάρκιεα του εξαμήνου

Η διδάσκουσα
Δρ. Ευαγγελία Μαρκάκη

Σχετικά με την ύλη εξετάσεων

  • Posted on: 8 June 2017

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον δεν κοινοποιείται συγκεντρωτικά ύλη εξετάσεων από τους διδάσκοντες.

Όσοι διδάσκοντες έχουν προσδιορίσει ύλη, αυτό έχει ανακοινωθεί στο elearning και κάθε μαθήματος.

Μπείτε λοιπόν στο elearning.auth.gr και δείτε τα επι μέρους μαθήματα μαζί με ότι άλλο υλικό έχουν ενδεχομένως αναρτήσει οι διδάσκοντες.

Σελίδες