Ώρες συνεργασίες στην εξεταστική

  • Posted on: 6 June 2017

Ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου δεν ισχύουν προκαθορισμένες ώρες συνεργασίες διδασκόντων. Για επείγοντα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους με email. Δείτε τον πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας

Κατηγορία: 
Διάφορα