Έκτακτες ώρες συνεργασίας κ. Τεπέρογλου

  • Posted on: 8 June 2017

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου η κ. Τεπέρογλου θα βρίσκεται στην αίθουσα 107 από τις 14:30 μέχρι τις 16:30.

Οι ώρες συνεργασίας αφορούν κυρίως όσους φοιτητές θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus και πρέπει να συνεργαστούμε για την συμπλήρωση και υπογραφή των δικαιολογητικών.  

Από την διδάσκουσα

Κατηγορία: 
Διάφορα