Σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

  • Posted on: 28 July 2017

Εν αναμονή της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" (κωδ. ΕΔΒΜ45), για το χρονικό διάστημα που οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List καθώς και της ιστοσελίδας του Ιδρύματος http://www.auth.gr.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά