Πρόσκληση για ένταξη στην AIESEC

  • Posted on: 24 August 2017

Από την τοπική επιτροπή της φοιτητικού, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού AIESEC, μας κοινοποιήθηκε ειδοποίηση ότι άνοιξε τις αιτήσεις νέων μελών προκειμένου (όπως αναφέρεται στο μήνυμα) "για ακόμη μία χρονιά να προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην ολοένα και απαιτητικότερη αγορά εργασίας."

Δείτε την σχετική ιστοσελίδα (http://aiesec.gr/lc/auth) και εφόσον ενδιαφέρεστε κάντε την σχετική αίτηση στην διεύθυνση: http://bit.ly/LiveInAIESEC

Κατηγορία: 
Διάφορα