Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 31 August 2017

Από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μας κοινοποιήθηκαν έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα της Σχολής.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

Κατηγορία: 
Διάφορα