Εγγραφή πρωτοετών

  • Posted on: 5 September 2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του Α.Π.Θ. έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής νέων φοιτητών στα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Δείτε την ανακοίνωση: http://www.dps.auth.gr/el/node/2904

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίοι/-ες επί του παρόντος και έως τις 14 Σεπτεμβρίου εγγράφονται με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του ΥΠΠΕΘ, υποχρεούνται να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Η αποστολή ή κατάθεση της βεβαίωσης γίνεται στις ίδιες προθεσμίες των ηλεκτρονικών εγγραφών του ΥΠΠΕΘ

Δείτε επίσης:

25-9-6/10: Ενεργοποίηση ακαδημαϊκών υπηρεσιών και έλεγχος ταυτοπροσωπίας νέων φοιτητών
 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά