Σχετικά με το μάθημα Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες

  • Posted on: 6 October 2017

Οι φοιτητές  όλων των εξαμήνων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα Αγγλική Γλώσσα για  Πολιτικούς Επιστήμονες, θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως τις 20 Οκτωβρίου.

Από τη Διδάσκουσα
Μακρίνα Ζαφείρη 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά