Έναρξη μαθημάτων κ. Τεπέρογλου

  • Posted on: 2 October 2018

Η διδασκαλία του μαθήματος "Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)" (ΚΥ0304) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, 6-9 στην αίθουσα 3Α. Το μάθημα θα διδάσκεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου από την κ. Τεπέρογλου. Προσωρινός διδάσκων, μέχρι την ολοκλήρωση της άδειας της κ. Τεπέρογλου, θα είναι ο κ.Παπαστάθης.

Η έναρξη παραδόσεων των μαθημάτων της κ, Τεπέρογλου θα γίνει αργότερα λόγω άδειας και πιο συγκεκριμένα:

  •     Το μαθήμα «Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία» (ΚΥ0301) θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου (12:00 με 15:00) στην αίθουσα Α
  •     Το μάθημα «Πολιτική Επιστήμη Ι» (ΚΥ0101) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου (14:00 με 17:00) στην αίθουσα Α
  •     Το μαθήμα «Greek Politics» (ΚΕ0Χ39) θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στην αίθουσα 107. Το μάθημα θα διδάσκεται 15-18, αλλά το πρώτο μάθημα στις 30 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 14:30.

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων ως τότε θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά