Διδακτορική Έρευνα

Στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών φοιτούν σήμερα 42 υποψήφιοι διδάκτορες. Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκαν και υποστηρίχθηκαν με επιτυχία οι πρώτες διατριβές και απονεμήθηκαν τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα του Τμήματος, πράγμα που σηματοδοτεί την πλήρη ανάπτυξη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του.

Πρόκειται για τις εξής διδακτορικές διατριβές:

1. ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΝ ΜΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΝ, "Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944): ένας τύπος επαναστατικής εξουσίας. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι" (επιβλέπων: Μαργαρίτης Γεώργιος)
2. ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, "Μορφές επανίδρυσης του Ισλάμ στη νεότερη και σύγχρονη εποχή - Η εμφάνιση των ισλαμικών οργανώσεων: Η περίπτωση των Αδελφών Μουσουλμάνων" (επιβλέπων: Ροτζώκος Νικόλαος)
3. ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, "Διαμόρφωση της ατομικής πολιτικής επιλογής.  Η επίδραση διαμεσολαβητικών δικτύων κομματικών στελεχών" (επιβλέπων: Χατζηπαντελής Θεόδωρος)
4. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, "Ξένη προπαγάνδα, κουλτούρα και πολιτική στο Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Το περιοδικό OLIMPO." (επιβλέπων: Μαρκέτος Σπυρίδων)
5. ΚΟΦΦΑ ΔΟΜΝΑ, "Γιουγκοσλαβία 1941-1945: αποδόμηση και αναδόμηση ενός ευρωπαϊκού κράτους" (επιβλέπων: Μαργαρίτης Γεώργιος)
6. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ, "Απουσία και Δυνατότητες Νοήματος: Εμπειρίες Ορίου στον Lacan και τον Νεαρό Wittgenstein " (επιβλέπων:Σταυρακάκης Ιωάννης)
7. ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, "Το κοινωνικοπολιτικό διακύβευμα της οικονομικής κρίσης: ο μύθος και η απομυθοποίηση της αυτορρύθμισης" (επιβλέπων:Σταυρακάκης Ιωάννης)
8. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, "Οικονομία και πολιτική στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου (1940-1944)" (επιβλέπων: Μαργαρίτης Γεώργιος)
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, "Μέθοδοι πρόβλεψης εκλογικών αποτελεσμάτων.  Συγκριτική μελέτη εργαλείων του Διαδικτύου" (επιβλέπων: Χατζηπαντελής Θεόδωρος)
10. ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, "Λαϊκισμός και Μεταδημοκρατία: Εκσυγχρονισμός, 'Μεσαίος Χώρος' και Λαϊκιστική Αριστερά στην Ύστερη Μεταπολίτευση" (επιβλέπων: Σταυρακάκης Ιωάννης)
11. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΦΑΝΗ, "Gabriel Tarde: Η εποχή του κοινού: Μορφές υποκειμενικότητας στο τέλος του 19ου αιώνα" (επιβλέπων: Σεβαστάκης Νικόλαος)
12. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, "Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888-1943): Πολιτιστική και Κοινωνική Τομή σε Πόλη της Ύστερης Αυτοκρατορίας" (επιβλέπων:Δώδος Δημοσθένης)
13. ΗΛΙΑΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, "Η εθνικο-λαϊκιστική δεξιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στη στροφή του 21ου αιώνα" (επιβλέπων: Πανταζόπουλος Ανδρέας)
14. ΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, "Τα Λαϊκά Στρώματα στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1022-1940): Κοινωνική και Πολιτική Διάσταση της Φτώχειας (επιβλέπων: Μαργαρίτης Γεώργιος)

Επικαιροποιημένος αναλυτικός κατάλογος των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται σήμερα στο Τμήμα παρατίθεται παρακάτω:

Τίτλος

Ημερ.

Ανάθεσης

Επιβλέπων

Καθηγητής

Υποψήφιος Διδάκτορας

Άτομο και Ολότητα στον Μάρξ και στον Στίρνερ.

28/11/2006

ΒΩΚΟΣ

ΣΕΛΕΚΟΣ

Ο σοσιαλισμός χωρίς τις μάζες: Πολιτική σκέψη και πρακτική του Πλάτωνα Δρακούλη 1885-1908.

4/12/2007

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

Ανάλυση των εκλογικών ανταγωνισμών στην Δυτική Μακεδονία 1950-1967.

20/5/2008

ΔΩΔΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ

Το ενωτικό κίνημα στην Κύπρο (19ος – 20ος αιώνας).

23/1/2009

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΜΠΑΜΠΑΝΗ

Η πολιτική ως διαφορά στη φιλοσοφία του Ζιλ Ντελέζ: συλλογική δράση και ελευθερία.

23/1/2009

ΒΩΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Sigmund Freud: Περιθώριο, επουσιώδες, πολιτική

24/6/2009

ΒΩΚΟΣ

ΠΑΣΒΑΤΗ

Οι δυνάμεις της οικολογίας: Οργανωτική και εκλογική έκφραση στην Ελλάδα 1974-2009.

10/11/2009

ΔΩΔΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

Ελληνικός στρατός και άκρα δεξιά, 1944-1967

21/12/2010

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Χρεωκοπία & ματαίωση: Αφήγηση της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης στα Μ.Μ.Ε

12/4/2011

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΙΩΜΟΣ

Αποκλίνουσες παραδόσεις και εθνοκεντρικός λόγος στην ελληνική μεταπολεμική τέχνη

14/12/2010

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κομματική ταύτιση και οικονομική ψήφος.  Συγκριτική ανάλυση Ελλάδας - Μ. Βρετανίας στη δεκαετία του 2000.

12/4/2011

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΡΑΚΗ

Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική στην Ελλάδα 1941-1944.

14/12/2010

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

ΔΑΡΑ

Εκλογική συμπεριφορά της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης (1990-2010)

30/1/2011

ΔΩΔΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ

Το κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου.

13/5/2011

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

Μεταναστευτική Κινητικότητα και Κρατικές Πολιτικές. Συγκριτική Ανάλυση των πολιτικών ένταξης μεταναστευτικών πληθυσμών στις χώρες της Ευρώπης

26/6/2012

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΕΓΙΟΥ

Οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974

18/10/2011

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Πολιτική Διαμαρτυρία και νέες μορφές πολιτικής οργάνωσης - Σύγχρονες εξεγερσιακές μορφές δράσης στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

15/5/2012

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Νομιμοποιητική χρήση του Ολοκαυτώματος στον τρέχοντα πολιτικό λόγο.

26/6/2012

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΛΟΓΓΟΣ

Η Δημοσιονομική Κρίση στην Ευρωζώνη: Αίτια και Οικονομικές Πολιτικές.

26/6/2012

ΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Πολιτικοί και Εκλογικοί Ανταγωνισμοί: Η περίπτωση των Φοιτητικών Εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1974-2012.

27/11/2012

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ

Η συγκρότηση και λειτουργία του ελληνικού κράτους την περίοδο 1923-1940.

6/12/2012

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΧΩΤΟΣ

Οι συνέπειες του Γ΄ Ψηφίσματος, στα χρόνια του Εμφυλίου (1946-1949): Η περίπτωση της Αθήνας.

10/12/2012

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

ΡΑΖΑΚΟΣ

Η συγκρότηση του αλβανικού κράτους: Διπλωματία, πολιτική, κοινωνία στην πρώτη φάση της ιστορίας της σύγχρονης Αλβανίας (1912-1939)

13/12/2012

ΩΡΜΠΑΚΕ

ΚΟΤΣΙ

Μια "διπλωματική περιπλοκή": το ζήτημα των Εβραίων με ιταλική, ισπανική και πορτογαλική υπηκοότητα στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής, 1941-1944.

27/12/2012

ΔΩΔΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ

Η Έννοια της Πίστης στον Ντέιβιντ Χιούμ: Φιλοσοφία και Λογοτεχνία.

14/2/2013

ΒΩΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σοσιαλδημοκρατία και Εργατικά Συνδικάτα: Μια αμφίδρομη σχέση ταυτόχρονης πολιτικής, ιδεολογικής και οργανωτικής ανάπτυξης κόμματος-συνδικάτων; Οι περιπτώσεις του ΠΑΣΟΚ Ελλάδος, του SPD Γερμανίας και του LP Μ.Βρετανίας (1981-2010). Μια θεωρητική και συγκριτική προσέγγιση.

31/5/2013

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ

Does the Electoral System Affect the Efficiency of Local Councils Activities?

18/10/2013

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

ZHYGADLO

Μέθοδοι για την ανάλυση των δεδομένων: Οικογένειες κομμάτων, πρόσωπα και θέματα στον εκλογικό ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

9/12/2013

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΒΑΡΕΛΛΑΣ

Η Σχέση Ψηφιακής Εποχής με τα Κοινά: Οργάνωση και Πολιτική Δράση της Άϋλης Εργασίας.

18/12/2013

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ

Η έννοια των ανθρώπινων αναγκών στο έργο του Μαρξ.  Θεωρητική ανάλυση και πολιτικές λειτουργίες.

14/1/2014

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ

Η Αριστοτελική φιλία: ένα φιλοσοφικό και πολιτικό ζητούμενο.

15/1/2014

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ