Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.

Το Α.Π.Θ. έχει διαμορφώσει κανονισμό μεταδιδακτορικής έρευνας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1191/τ. Β' 4/4/2017)

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ