Αντιπροσώπευση, Διαβούλευση, Συμμετοχή

ECTS: 
6
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΙΕ25
Κύκλος / Επίπεδο: 
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Επιλογής
Εξειδικεύσεις Μεταπτυχιακού: 
ΔΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η αλληλεπίδραση «θεσμών» και «δρώντων» υποκειμένων, έχει συμβάλλει σε πολλές σύγχρονες έρευνες και αναλύσεις των νέων μορφών διακυβέρνησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Επί πλέον παρέχει θεμελιωμένες θεωρητικές κατηγορίες που αφορούν τους τύπους νομιμοποίησης (εισροών, διακίνησης, εκροών), τους τύπους και τα στιλ ηγεσίας, τη συμμετοχική διακυβέρνηση, την πολιτική καινοτομία και τα πολιτικά δίκτυα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι δρώντες χαρακτηρίζεται από το νομικό καθεστώς, τον βαθμό αυτονομίας, τις δημοσιονομικές προκλήσεις και τα μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης, την κρατική εποπτεία.

 Aυτοδιοικητικοί φορείς (Δήμοι, κοινότητες κλπ) επιχειρούν να προωθήσουν νέες μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης και πολιτικών δικτύων είτε μέσα από τυπικές θεσμοθετημένες δομές, όπως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είτε μέσα από άτυπους μηχανισμούς και πρακτικές όπως νέες πρακτικές ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φιλοξενείο κ.λπ.). Καθοριστικός παράγοντας επιρροής σ’ αυτές τις νέες πρακτικές είναι η ηγεσία και ειδικότερα το ηγετικό στιλ και οι σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία (αιρετή διοίκηση), στη διοικητική ηγεσία (στελέχη διοίκησης Δήμου) και στους ηγέτες - εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών (στελέχη ΜΚΟ, εθελοντές κ.λπ.). Εστιάζοντας στο ηγετικό στιλ και στις σχέσεις μεταξύ των ηγετών μέσα στα πολιτικά δίκτυα που δημιουργούνται είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε τον τρόπο και τον βαθμό επιρροής τους στις αποφάσεις (ηγεμονία) και να εκτιμήσουμε τον βαθμό νομιμοποίησης (εισροών, διακίνησης, εκροών) των νέων πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο (πολιτική καινοτομία – πολιτικά δίκτυα). Τον τρόπο και τον βαθμό επιρροής τους στις αποφάσεις που εξαρτάται από το ηγετικό στιλ και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ηγέτες που προέρχονται από τους διαφορετικούς χώρους (πολιτική, διοίκηση, κοινωνία πολιτών).

Εξάμηνο: 
Β' Εξάμηνο