Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Οι αίθουσες 3Α και 3Δ βρίσκονται στο κτίριο επί της οδού Εγνατίας 46. Οι αίθουσες Α και Β βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου ΝΟΠΕ, οι υπόλοιπες αίθουσες βρίσκονται στο κτίριο ΝΟΠΕ με το πρώτο ψηφίο του αριθμού να δηλώνει τον όροφο της αίθουσας

Το πρόγραμμα αφορά το 1ο εξάμηνο για τα μεταπτυχιακά "Πολιτική Ανάλυση", "Πολιτική Θεωρία" και "Πολιτική Ιστορία" και το 2ο εξάμηνο για το Δ.Π.Μ.Σ. "Διακυβέρνηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη"