Σεβαστάκης Νικόλαος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991977
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 10.30-12 Εγνατία