Δουράκης Γιώργος

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991985
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Δευτέρα 12-2 Γραφείο διδασκόντων