Ανδρέου Γεώργιος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991956
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 18-20 Γραφείο διδασκόντων