Καβουλάκος Κάρολος-Ιωσήφ

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατία 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991958
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 16:30-18 Εγνατία, Τρίτη 10:30-12 γραφείο διδασκόντων