Στεφανίδης Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
4ος όροφος κτ. ΝΟΠΕ Τομ. Διεθνών Σχέσεων Γρ. 406
Τηλέφωνο: 
2310 996488
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη, 12-2, Τετάρτη, 10-12 Πέμπτη, 12-2