Δρόσος Διονύσιος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991953
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 11-12 Εγνατία, Πέμπτη 11-12 Γραφείο Διδασκόντων