Παπαοικονόμου Αντώνης

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991952
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τρίτη 10-12, Τετάρτη 10-13 Πέμπτη 10-12 και Παρασκευή 9.30-10.30