Παπαοικονόμου Αντώνης

Βαθμίδα: 
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991952
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 10-12, Τρίτη 10-11.30, Τετάρτη 2-3, Πέμπτη 10.30-11.30, Παρασκευή 10-12