Παπαστάθης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310991962
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 12-13 στο γραφείο διδασκόντων