Σκαμνάκης Αντώνης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310-991979
Ώρες Συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 15.00-17.00 Εγνατίας 46 4ος όροφος