Καβάλα Μαρία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
6992200800
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 10:30-12