Καβάλα Μαρία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Τηλέφωνο: 
6992200800
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη, 12.15-13.30, γραφείο κ. Μαργαρίτη, 1ος όροφος, Εγνατία 46