Παναγιωτίδου Γεωργία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 6ος όροφος (γρ. κ. Χατζηπαντελή)
Τηλέφωνο: 
2310991983