Μακρής Λεωνίδας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Γραφείο διδασκόντων (Κτίριο ΝΟΠΕ 1ος όροφος)
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 12-13