Μακρής Λεωνίδας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46, 3ος όροφος (Γραφείο κ.Στυλιανού)
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 12-13