Μπουρούτης Ανδρέας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Γραφείο διδασκόντων (κτίριο ΝΟΠΕ 1ος όροφος)
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 12-13 (γραφείο διδασκόντων) ή μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα