Μηλώσης Δημήτρης

Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 991950
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 13-15 Εγνατία