Μαρκάκη Ευαγγελία

Βαθμίδα: 
Διδάσκουσα με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 6ος όροφος (γρ. καθ. κ. Χατζηπαντελή)
Τηλέφωνο: 
2310 991950
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Δευτέρα 14-15 Εγνατία