Τζιάρας Κώστας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Γραφείο Διδασκόντων ΝΟΠΕ 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310995152
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 16:00- 18:00, Γραφείο Διδασκόντων