Μεταπτυχιακά

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Γκάλπα Γεωργίου

  • Posted on: 1 February 2017

Την  Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Γκάλπα Γεωργίου με τίτλο:
«Γνώση, Ιδεολογία και Επιθυμία στη Σχολική Τάξη».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αποτελέσματα εισαγωγής στο μεταπτυχιακό - Εγγραφές

  • Posted on: 1 February 2017

Οι παρακάτω  επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις  των τεσσάρων κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου κατά τις ώρες 11.00 -12.00, προσκομίζοντας:

- την ταυτότητά τους και καθαρή φωτοτυπία της ταυτότητας,
- 2  φωτογραφίες
- Αριθμό ΑΜΚΑ
- Αριθμό μητρώου αρρένων

Έναρξη μαθημάτων μεταπτυχιακοού: 13 Φεβρουαρίου

Μεταπτυχιακό: Πρόσκληση επιτυχόντων σε συνέντευξη

  • Posted on: 26 January 2017

Παρακαλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το μεταπτυχιακό του Τμήματος να προσέλθουν για τη συνέντευξη στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην αίθουσα 107 (κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος):

Κατεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιανουαρίου 2017, 12.00-1.00

ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ

Μεταπτυχιακό: Λίστα επιτυχόντων στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις - Πρόσκληση σε συνέντευξη

  • Posted on: 25 January 2017

Παρακαλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις για το μεταπτυχιακό του Τμήματος να προσέλθουν για τη συνέντευξη στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην αίθουσα 107 (κτίριο ΝΟΠΕ, 1ος όροφος):

Κατεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιανουαρίου 2017, 12.00-1.00

ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Νασιάρα Αθανασίου

  • Posted on: 15 December 2016

Την  Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 2016, στις 15:00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Νασιάρα Αθανασίου με τίτλο: «Ο Νεοφιλελευθερισμός ως Στρατηγική Διακυβέρνησης».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ. Σταυρακάκη

  • Posted on: 14 December 2016

Λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντος η διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017. Ομοίως δεν θα πραγματοποιηθούν το μεταπτυχιακό μάθημα «ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» της Τρίτης 10 Ιανουαρίου 2017 και οι ώρες συνεργασίας της ίδιας μέρας. 

Η αναπλήρωση του προπτυχιακού μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στις 9.30 στην αίθουσα Β. Επομένως στις 19 Δεκεμβρίου θα λάβουν χώρα δύο συνεχόμενα μαθήματα: 9.30-12.00 και 12.00-15.00. 

Ο διδάσκων

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 2016-17

  • Posted on: 9 December 2016

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στο νέο κύκλο του προγράμματος (2017-2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών:
1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
2. Πολιτική Ανάλυση
3. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
4. Διακυβέρνηση

Εισαγωγικές εξετάσεις μεταπτυχιακού Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 9 December 2016

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τις τέσσερεις κατευθύνσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00 μ.μ. στις αίθουσες Α και Β στο ισόγειο του κτιρίου της Νομικής Σχολής.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017. Τα ονόματα, η ώρα και η αίθουσα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο χώρο της εξέτασης μισή ώρα νωρίτερα με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Δημοσίευση κανονισμού εξετάσεων Τμήματος

  • Posted on: 20 October 2016

Ανακοινώνεται ο κανονισμός εξετάσεων που υιοθέτησε η συνέλευση του Τμήματος.

Ο κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων και να διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών. 

Σελίδες