Υποτροφίες

Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ιώνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 13 February 2019

Σας κοινοποιούμε την απόφαση αριθμ. Πρωτ: 78332/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Υποτροφίες κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 76528/21-01-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόσκληση χορήγησης – με διαγωνισμό – πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Τρέκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη, με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ: 78324/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής

Μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”

  • Posted on: 7 February 2019

Σε σχέση με το μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”, στο οποίο συμμετέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις είναι ανοιχτές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.
Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2019.

Υποτροφίες ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 4 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και ενδεικτική περιγραφή του 42ου προγράμματος υποτροφιών προς Έλληνες/Ελληνίδες και απόφοιτους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων και κατόχων απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για το ακαδημαικό έτος 2019-20, του Ιδρύματος Ωνάση.

Ανακοίνωση υποτροφιών από κληροδοτήματα

  • Posted on: 28 January 2019

Από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μας κοινοποιήθηκαν μια σειρά από προσκλήσης για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες από διάφορα κληροδοτήματα του Α.Π.Θ.

Όλες οι προσκλήσεις έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 14/3/2019

Υποτροφιες από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου

  • Posted on: 28 January 2019

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου

α) Είκοσι (20) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο Θεσσαλονίκης και
β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο της Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου,

Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 28 January 2019

Ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Υποτροφία από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

  • Posted on: 28 January 2019

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου, πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

  • Posted on: 28 January 2019

πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Σελίδες