Υποτροφίες

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές (προθεσμία 28/2)

  • Posted on: 21 December 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί α) η προκήρυξη του 40ου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και β) του 18ου προγράμμτος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ο

Υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

  • Posted on: 20 December 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας μας ανακοινώθηκε η προκήρυξη για χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Σελίδες