Υποτροφίες

Υποτροφία από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

  • Posted on: 28 January 2019

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου, πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

  • Posted on: 28 January 2019

πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Υποτροφίες από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου

  • Posted on: 28 January 2019

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας –κατόπιν επιλογής- με δικαιούχο άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο
εξωτερικό η οποία υποτροφία θα δοθεί προς συμπλήρωση άλλης χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

  • Posted on: 28 January 2019

Σας κοινοποιούμε πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Προκήρυξη Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

  • Posted on: 12 December 2018

Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με την Προκήρυξη Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος.

Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (προθ: 2/11)

  • Posted on: 29 October 2018

Δείτε ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Λεπτομέρειες:

Υποτροφίες αριστείας για σπουδές και έρευνα στην Ελβετία ακαδ. έτους 2019-20 (31.10.18)

  • Posted on: 17 October 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή και οι αντίστοιχες προκηρύξεις σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για:

Προκήρυξη υποτροφιών Stavros Niarchos Foundation για προπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 3 October 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1836) έχει αναρτηθεί η προκήρυξη των υποτροφιών του Stavros Niarchos Foundation για  προπτυχιακές σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 στο York University του Toronto Καναδά, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το ΑΠΘ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19 Oκτωβρίου 2018.

 

Βραβεία ιδρύματος Μποδοσάκη

  • Posted on: 28 August 2018

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους ΄Ελληνες επιστήμονες. Το ΄Ιδρυμα, το έτος 2019, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,

Προθεσμία αιτήσεων: 30/11/2018

Δείτε την πρόσκληση για λεπτομέρειες:

Υποτροφίες ιδρύματος FULBRIGHT για Έλληνες πολίτες ακαδ. άτους 2019-20

  • Posted on: 28 August 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγράμματων υποτροφιών προς Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες για το ακαδημαικό έτος 2019-20 του Ιδρύματος Fulbright, που απευθύνονται σε καθηγητές/-τριες, ερευνητές/-τριες, απόφοιτους/-ες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, Υ.Δ., εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σε σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σελίδες