Υποτροφίες

Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση για μεταπτυχιακές σπουδές (προθ 7/6)

  • Posted on: 9 May 2017

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 22 νέων υποτροφιών επιπέδου Master’s σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Βασικές προϋποθέσεις:

Υποτροφίες στην Ιταλία (προθ: 10/5)

  • Posted on: 9 April 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας προς αλλοδαπούς υπηκόους (συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων και Ελληνίδων) για:
- εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
- εξειδίκευση σε Σχολές Εξειδίκευσης (Scuole di Specializzazione), εξαιρουμένης της ιατρικής ειδικότητας

Υποτροφίες ΙΚΥ για σπουδές (προθ 28/4)

  • Posted on: 6 April 2017

Το ΙΚΥ, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. Έτος 2016-2017, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμηματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.

Υποβολή αιτήσεων: 6-28 Απριλίου

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Προκήρυξη υποτροφιών

  • Posted on: 24 March 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών:

α) Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας, Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τουρκίας
β) Τσεχίας και Ρουμανίας
γ) Βελγίου
δ) Κροατίας

Yποτροφίες στη Γαλλία

  • Posted on: 6 March 2017

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστηριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων

Δείτε λεπτομέρειες:

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (προθ 17/5)

  • Posted on: 16 February 2017

Μας κοινοποιήθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης, σε πτυχιούχους Σχολών Πολιτικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Δείτε λεπτομέρειες:

Πρόγραμμα υποτροφιών Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό (προθεσμία 15/3)

  • Posted on: 10 February 2017

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στα Ηνωμένα Έθνη μας ενημέρωσε πως η αρμόδια Γραμματεία του Αφοπλισμού προκήρυξε συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών των Η.Ε. για τον Αφοπλισμό. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, ομοίως δε και σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων με το αυτό αντικείμενο ή παρεμφερές, έχοντας ωστόσο επαγγελματική εμπειρία στον Αφοπλισμό.

Υποτροφίες στο πλαίσιο μορφωτικών συμφωνιών

  • Posted on: 7 February 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη για υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2017.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δείτε λεπτομέρειες

Υποτροφίες

  • Posted on: 2 February 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε λεπτομέρειες στο αρχείο

Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

  • Posted on: 31 January 2017

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.

Σελίδες