Διάφορα

Έδρα Jean Monnet: τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές

  • Posted on: 12 December 2019

Με απόφασή της (Decision 2019-1867-001-001), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης για την τριετία 2019-21 Έδρα Jean Monnet με τίτλο «τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» (the fundamentals of European integration: democracy, institutions and policies) η οποία λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή, κ. Γιάννη Παπαγεωργίου.

4/12: Γενική Συνέλευση Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  • Posted on: 2 December 2019

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4/12 στις 15:00 στον χώρο του συλλόγου προπτυχιακών φοιτητών (Κτίριο ΝΟΠΕ, ισόγειο).

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εκπαιδευτική Αναδιάρθρωση και Κινητοποιήσεις
2) Καταστολή και επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα (Άσυλο, ΑΣΟΕΕ, κ.ά.)
3) Όξυνση ρατσιστικών και εθνικιστικών περιστατικών
4) Άλλα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΑΠΘ Διεθνές Έργο ‘Via Carpathia’ (προθ 28/11)

  • Posted on: 26 November 2019

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του ΑΠΘ με το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) αναζητά να συνεργαστεί με τους φοιτητές/τριες του ΑΠΘ και σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή ως εθελοντές στην ανάδειξη της συμβολής της Ελλάδας στο διεθνές έργο Via Carpathia.

Ψήφισμα συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. σχετικά με την κατάσταση στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

  • Posted on: 14 November 2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. συζήτησε την κατάσταση στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να εκδώσει το ακόλουθο ψήφισμα: