Προπτυχιακά

Πρόκήρυξη: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • Posted on: 26 January 2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικοπυ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η πρόσκληση του εαρινού εξαμήνου δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 13/02/2018.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι:

Μάθημα "Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες": Επιλογή μαθήματος εργασίας

  • Posted on: 25 January 2018

Όπως γνωρίζετε οι φοιτητές του 2ου έτους θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες». Η παρούσα ανακοίνωση αφορά όσους φοιτητες του 2ου έτους δεν πραγματοποίησαν εργασία στο προηγούμενο (Γ΄) εξάμηνο

Δήλωση συγγραμμάτων για τους επιτυχόντες μετεγγραφής

  • Posted on: 17 January 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι έγγραφες των επιτυχόντων μετεγγραφών (όχι  των ενστάσεων μετεγγραφών) έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης  έχει πραγματοποιηθεί και η δήλωση μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου.

Στα μαθήματα αυτά  θα δοθεί η δυνατότητα εξέτασης τους τον Σεπτέμβριο .  Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο www.eudoxus.gr  έως  την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου,  ώστε να προμηθευτούν τα βιβλία του πρώτου εξαμήνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανταποδοτικές υποτροφίες (προθ: 26/1)

  • Posted on: 17 January 2018

Το Α.Π.Θ. χορηγεί δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες,  σε προπτυχιακούς  φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.  Οι προπτυχιακοί υπότροφοι θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Τμήματος, με αντιμισθία 8€ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου και του φόρου κράτησης), για δέκα πέντε (15) ώρες μηνιαίως και για πέντε μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο) κατά το έτος 2018.

Ώρες συνεργασίας κ. Παπαοικονόμου

  • Posted on: 15 January 2018

Ο κ. Παπαοικονόμου στο προσεχές διάστημα δέχεται τους φοιτητές κάθε μέρα εκτός Πέμπτης 10-1

Ειδικά την Τρίτη 16 Ιανουαρίου θα απουσιάζει λόγω διοικητικής υποχρέωσης στο Τμήμα

Νέα παράταση δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων

  • Posted on: 15 January 2018

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018

1/2 & 9/2: Eξετάσεις Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

  • Posted on: 10 January 2018

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών-τριών του Α.Π.Θ.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Αποτελέσματα στις Κατατακτήριες εξετάσεις: Εγγραφές ως 19/1

  • Posted on: 10 January 2018

Σε σχέση με τις κατακτήριες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών τον Δεκέμβριο του 2017 δείτε:

(α) Λίστα με τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις και τις βαθμολογίες τους
(β) Λίστα επιτυχόντων.

Σελίδες