Προπτυχιακά

Έναρξη προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

 • Posted on: 6 February 2019

Ανακοινώνεται ότι τα προπτυχιακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν κανονικά την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, εκτός αν υπάρχει σχετική αναβολή μαθήματος από επιμέρους διδάσκοντα

1η παράδοση μαθήματος "Κυπριακό Ζήτημα"

 • Posted on: 6 February 2019

Σε σχέση με την διδασκαλία του μαθήματος "Κυπριακό Ζήτημα" λόγω προγραμματισμένης απουσίας του διδάσκοντα η πρώτη παράδοση θα γίνει την Τρίτη 19 φεβρουαρίου

Από τον διδάσκοντα κ. Στεφανίδη

Σχετικά με το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας»

 • Posted on: 4 February 2019

Το μάθημα «Διδακτική της Πολιτικής Παιδείας» θα διδάσκεται το παρόν εξάμηνο κάθε Δευτέρα 12-3 στην Αίθουσα 3Α.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Μεθόδους γενικής και ειδικής διδακτικής
 • Ανάλυση αντικειμένου και διδακτέα ύλη στο Γυμνάσιο και Λύκειο
 • Υλοποίηση διδακτικής/εργαστηριακής εφαρμογής σε Γυμνάσιο/Λύκειο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα σχετικά βιβλία του Γυμνασίου και Λυκείου:

Διατμηματικό Πρόγραμμα της έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη

 • Posted on: 31 January 2019

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της ΄Εδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη, με συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα με τα θέματα εισηγήσεων, που αναφέρεται στο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα, με τίτλο «Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις».

Tο πρόγραμμα προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από το Τμήμα Ψυχολογίας με κωδικό ΨΥ-678 και πιστώνεται με 6 ΠΜ.

Δήλωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019

 • Posted on: 31 January 2019

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 ορίζεται*έως 28 Φεβρουαρίου*.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας http://sis.auth.gr.

Δήλωση ενδιαφέροντος για το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας Β' και Δ' εξαμήνου (ως 1/3)

 • Posted on: 30 January 2019

Όσα άτομα ενδιαφέρονται να πάρουν το μάθημα της Αγγλικής Ορολογίας Β' και Δ' εξαμήνου, να δηλώσουν την πρόθεση και το ονοματεπώνυμο τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών έως και τη 1 Μαρτίου

Από τη διδάσκουσα

7/2: Εξετάσεις ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

 • Posted on: 17 January 2019

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ. 

Δεν υπάρχουν ώρες συνεργασίας κατά την εξεταστική περίοδο

 • Posted on: 16 January 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως γίνεται πάντα, δεν υπάρχουν κατά την εξεταστική περίοδο προκαθορισμένες ώρες συνεργασίες με τους διδάσκοντες

Όποιος επιθυμεί επείγουσα επικοινωνία μπορεί να αναζητήσει τους διδάσκοντες με email (δείτε την σχετική λίστα διευθύνσεων): https://www.eps.auth.gr/el/polsci/6220

11/1: : Ματαίωση παρουσίασης εργασιών στα μαθήματα του κ. Δουράκη

 • Posted on: 10 January 2019

Η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, προφορική παρουσίαση των εργασιών στα μαθήματα του κ. Δουράκη «Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας» και «Διεθνής Πολιτική Οικονομία & Ανάπτυξη» δεν θα γίνει, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν αναλάβει να παρουσιάσουν εργασία να τη στείλουν αύριο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα και να παραδώσουν σ’ αυτόν οπωσδήποτε ένα αντίτυπο της εργασίας τους την ημέρα των εξετάσεων.

9/1: Αναβολή μαθημάτων κ. Σεβαστάκη

 • Posted on: 9 January 2019

Λόγω των καιρικών συνθηκών αναβάλλεται το μάθημα «Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες Ι» (στις 3 μ,μ) καθώς επίσης και το μεταπτυχιακό «Πολιτική Θεωρία» (αιθ. 107). Το μεταπτυχιακό μάθημα θα γίνει κανονικά την επόμενη Τετάρτη.

Ο διδάσκων

Νικόλας Σεβαστάκης

Σελίδες